Menu

9. léto Královéhradeckých dětí

Volejbal - nábor

Fans volley HK

Naše akce  


Nábor

Jako každoročně i letos v září pořádáme nábor chlapců i dívek na volejbal

Rádi vás uvidíme na jednom z tréninků, kde si můžete vyzkoušet tento férový sport, a to od 5.9. každý den od 15:00 do 16:30 ve venkovním areálu nebo hale TJ Slavia (1.-5. třída). Pro 6. třídu st. jsou tréninky v pondělí, úterý, středu a pátek od 16:30 do 18:00.

Hlavním cílem je přitáhnout děti ke sportu už v nejútlejším věku a postupně je naučit pohybové všestrannosti a gramotnosti. Mladí sportovci se budou věnovat všeobecné sportovní průpravě vedoucí k přirozenému rozvoji pohybu, zlepšování dovedností a morálně-volních vlastností včetně rozvíjení motoriky, koordinace, obratnosti a flexibility. Vše bude formou zábavných a pestrých cvičení a her. Kromě minivolejbalu se zaměřujeme také na základy gymnastiky, atletiky, včetně kompenzačních, balančních a postřehových cvičení.

Nejedná se určitě o zaměření na předčasnou specializaci jakéhokoliv sportu a výběru talentů. Může se zapojit každý, kdo má chuť se hýbat.

Naším úkolem je rovněž děti vychovávat ke spolupráci, komunikaci, ohleduplnosti, stmelování se ve sportovním kolektivu a k úctě ke svému okolí. Chceme, aby se nám děti vracely z tréninků s prožitkem, radostí a úsměvem a našly si zde nové kamarády.

Naši trenéři jsou držiteli licencí, případně jsou studenty škol se sportovním nebo pedagogickým zaměřením.

Po jednom tréninku se mohou naše děti zúčastnit turnaje barevného minivolejbalu.

Reportáž o Slavii HK volejbal: http://www.hkhit.org/Reportaze/Sport/Volejbal-v-TJ-Slavia-hraji-vsechny-vekove-kategori.aspx

Kontaktní osoba:
Jakub Lejsek
732 857 154
lejsek@cvf.cz