Menu


Aktuální situace III

Vážení sportovci a jeho příznivci,

 

od 27.4.2020 lze sportovat za těchto podmínek (vydáno právníky ČUS):

 

Stále platí schválení VV ze dne 8.4., kde se píše: ,, Vše zůstává na zodpovědnosti jednotlivých trenérů nebo vedoucích družstev oddílů TJ Slavia“.

 

Nově je tedy omezeno v oblasti „amatérského“ sportu pouze sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, což by mohlo evokovat výklad, že sportování na vnitřních sportovištích omezeno není, avšak vzhledem ke kontextu ostatních pravidel se lze domnívat, že na vnitřních sportovištích lze vykonávat sportovní činnost pouze v režimu, který platí pro veřejnost (viz výše). Pro sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tedy platí následující podmínky:

- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

- společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti (platí tedy pro opravdu velké rodiny), popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

 

Oproti předchozí úpravě dochází tedy pouze k navýšení počtu osob, které mohou společně sportovat. Usnesení č. 452 opět neobsahuje ani orientační výčet sportovních aktivit, které je možné za splnění stanovených podmínek vykonávat. V tuto chvíli se domnívám, že tedy není limitováno žádné sportovní odvětví, pokud je za shora uvedených podmínek provozováno na venkovním sportovišti. Z části III. odst. a Usnesení č. 452 upravující režim činnosti „profesionálních sportovců“ navíc vypadl zákaz provádět „kontaktní, soubojová cvičení“, a proto se lze domnívat, že je opět možné provádět i kontaktní sporty.

V otázce nošení roušek se dle mého názoru režim nijak nezměnil. Od povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest je stále explicitně osvobozeno výhradně sportování na venkovních sportovištích, nikoliv tedy v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Nelze tedy automaticky dovodit, že sportující osoby nemusí nosit ochranné prostředky dýchacích cest v případě jízdy na kole po pozemních komunikacích čí běhu po lesních cestách. V takových případech je nezbytné vycházet z dalších obecných omezení vydaných ze strany orgánů státní správy. V této otázce tedy není možné stanovit jednoznačný výklad a konkrétní případy je třeba posuzovat individuálně, což lze předpokládat i ze strany případných kontrol.

Z hlediska užívání ochranných prostředků dýchacích cest je tedy rozhodující definice venkovního sportoviště.

Na základě komunikace s orgány státní správy, by za venkovní sportoviště měly být považovány i ostatní vyjmenované venkovní prostory, zejména parky a příroda, nicméně je třeba k dané činnosti přistoupit se zdravým rozumem a „roušku“ mít alespoň s sebou, kdyby se sportující osoba dostala do situace, při které lze nasazení takové ochrany dýchacích cest považovat za vhodné.

 

Celé znění si můžete přečíst na tomto odkazu: https://www.cuscz.cz/novinky/aktualizovane-opatreni-vlady-cr-od-16-3.html 

 

S pozdravem.

 

Jakub Lejsek

předseda TJ Slavia HK

lejsek@cvf.cz

732 857 154Ambice, to je cesta k úspěchu

pokračování


Sportování od 3.12.2020 aktualizace

Od 3.12. je v platnosti nová povolení. Více ve článku. 

pokračování


Sotva nám sezóna začala a snad i neskončila

Sotva nám sezóna chlapecké a mužské složky začala a snad i neskončila 

pokračování


Nařízení od 10.9.2020 !!aktualizováno!!

VV schváli dne 9.9.2020, že bere na vědomí informacii, že dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.8. a 9.9.:

pokračování


Blíží se začátek chlapeckých a mužských soutěží

Již v září zahajujeme některé mádežnické soutěže, dospělí přijdou na řadu od října. 

pokračování

Volejbal - nábor

Staněk sport - sleva 40%
SEZÓNA 2020/21

Spolupráce CZ - PL

VS igaNaše akce