Menu


Aktuální situace II

Vážení sportovci a jeho příznivci,

 

VV povoluje per-rollam dne 8.4. možnosti sportování dle Přílohy 2 usnesení vlády ze dne 6. 4. 2020 na základě nařízení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Vše zůstává na zodpovědnosti jednotlivých trenérů nebo vedoucích družstev oddílů TJ Slavia.

Současně musí být daný areál (TJ Slavia, Farářství, ad.) ke sportování otevřen pronajímatelem, což zatím neproběhlo.

Toto rozhodnutí částečně doplňuje schválení Výkonného výboru ze dne 18.3. ,, VV TJ schvaluje, že veškeré sportování členů TJ Slavia bude povoleno až po rozhodnutí vlády, ale za podmínky schválení VV (týká se i jiných areálu, zápasů, turnajů, soustředění apod.)

 

Zvláště pak se jedná o části usnesení:

 

Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

-nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

-společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

-nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,

včetně cesty za účelem tohoto sportování.

 

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:

-běhu,

-chůzi,

-cyklistice,

-gymnastice,

-venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,

-jízdě na koni,

-golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),

-tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,

-lyžování a snowboardingu,

-vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,

-sportovní střelbě,

-bojovým, silovým a úpolovým sportům,

-sportovnímu letectví,

a to na venkovních sportovištích.

 

S pozdravem.

 

Jakub Lejsek

předseda TJ Slavia HK

lejsek@cvf.cz

732 857 154Aktuální situace V

Vážení sportovci a jeho příznivci,

 

na základě rozhodnutí vlády České republiky se uvolňují od 25.5. některá nařízení a zákazy.

pokračování


Aktuální situace IV

Vážení sportovci a jeho příznivci,

 

na základě rozhodnutí vlády České republiky se uvolňují od 11.5. některá nařízení a zákazy.

pokračování


Školení trenérů III. třídy se bude konat

Slavia Hradec Králové - 19.-21.6. první cyklus a 26.-28.6. druhý cyklus

 

pokračování


Aktuální situace III

Vážení sportovci a jeho příznivci,

 

na základě rozhodnutí vlády České republiky se uvolňují od 27.4. některá nařízení a zákazy.

pokračování


Videa pro cvičení doma aktualizace

Trojice trenérů chlapecké složky natáčí každý týden sérii cvičení na doma. 

pokračování

Spolupráce CZ - PL

Volejbal - nábor

Volejbal - náborStaněk sport - sleva 40%
PODZIM/ZIMA 2019/20

Naše akce