Menu


Aktuální situace II

Vážení sportovci a jeho příznivci,

 

VV povoluje per-rollam dne 8.4. možnosti sportování dle Přílohy 2 usnesení vlády ze dne 6. 4. 2020 na základě nařízení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Vše zůstává na zodpovědnosti jednotlivých trenérů nebo vedoucích družstev oddílů TJ Slavia.

Současně musí být daný areál (TJ Slavia, Farářství, ad.) ke sportování otevřen pronajímatelem, což zatím neproběhlo.

Toto rozhodnutí částečně doplňuje schválení Výkonného výboru ze dne 18.3. ,, VV TJ schvaluje, že veškeré sportování členů TJ Slavia bude povoleno až po rozhodnutí vlády, ale za podmínky schválení VV (týká se i jiných areálu, zápasů, turnajů, soustředění apod.)

 

Zvláště pak se jedná o části usnesení:

 

Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

-nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

-společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

-nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,

včetně cesty za účelem tohoto sportování.

 

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:

-běhu,

-chůzi,

-cyklistice,

-gymnastice,

-venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,

-jízdě na koni,

-golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),

-tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,

-lyžování a snowboardingu,

-vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,

-sportovní střelbě,

-bojovým, silovým a úpolovým sportům,

-sportovnímu letectví,

a to na venkovních sportovištích.

 

S pozdravem.

 

Jakub Lejsek

předseda TJ Slavia HK

lejsek@cvf.cz

732 857 154Ambice, to je cesta k úspěchu

pokračování


Sportování od 3.12.2020 aktualizace

Od 3.12. je v platnosti nová povolení. Více ve článku. 

pokračování


Sotva nám sezóna začala a snad i neskončila

Sotva nám sezóna chlapecké a mužské složky začala a snad i neskončila 

pokračování


Nařízení od 10.9.2020 !!aktualizováno!!

VV schváli dne 9.9.2020, že bere na vědomí informacii, že dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.8. a 9.9.:

pokračování


Blíží se začátek chlapeckých a mužských soutěží

Již v září zahajujeme některé mádežnické soutěže, dospělí přijdou na řadu od října. 

pokračování

Volejbal - nábor

Staněk sport - sleva 40%
SEZÓNA 2020/21

Spolupráce CZ - PL

VS igaNaše akce